എ ഐ ക്യാമറയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക

Spread the love

സംസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പിഴ ഈടാക്കും. കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം വരുംവരെ 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആളായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ, ടൂവീലറിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർ യാത്ര ചെയ്താൽ 1000 രൂപ, ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ 2000 രൂപ, അനധികൃത പാർക്കിംഗ് 250 രൂപ, അമിതവേഗം 1500 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. ജംഗ്ഷനുകളിൽ വച്ച് ചുവപ്പ് സിഗ്നൽ ലംഘനം കോടതിക്ക് കൈമാറും. ഓരോ തവണ ക്യാമറയിൽ പതിയുമ്പോഴും പിഴ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും.

Check Also

adarsh

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tallest Waterfalls First 10 presidents of United States INTERNET SEARCH ENGINES Dulquer salman new photos Eiffel Tower old and new photos new story
Tallest Waterfalls First 10 presidents of United States INTERNET SEARCH ENGINES Dulquer salman new photos Eiffel Tower old and new photos